Incoming Students

Obavještenja

U saradnji sa Medicinskim fakultetom Banja Luka, UKC RS Banja Luka i Studentskim centrom “Nikola Tesla” SaMSIC je i ove godine uspješno realizovao projekat „Međunarodne razmjene studenata medicine“ podržan od strane Univerziteta u Banjoj Luci. Zahvaljujući dobroj saradnji svih struktura, studentima koji dolaze na razmjenu obezbijeđena je praksa u trajanju od četiri  sedmice na željenim odjelima kliničkog centra , smještaj, kao hrana.

U toku mjeseca jula praksu je obavljalo osamnaest studenata, dok su u avgustu Banja Luku posjetila čak dvadeset i tri studenta iz : Rusije, Njemačke, Turske, Tunisa, Brazila, Čilea, Meksika, Rumunije, Grčke, Španije, Italije i brojnih drugih zemalja svijeta. Studenti su obavljati praksu pod mentorstvom ljekara Kliničkog centra na odjelima: hirurgije, interne medicine, ginekologije, ortopedije, neurologije...Ove godine su studenti imali priliku obavljati praksu i na klinici „Dr Kostić“, koja je izrazila veliko interesovanje za saradnju sa studentima.

Pored programa koji se tiče profesionalne razmjene, SaMSIC je organizovao i bogat socijalni program za studente. posjete gradova i prirodnih ljepota, paintball, rafting na rijeci Vrbas i Neretvi , kao i niz vikend izleta. Jedan vikend su imali priliku da posjete Jajce, Zelenkovac, Balkanu i Krupu na Vrbasu, te se i sami uvjere u ljepote naše zemlje i prirodna bogatstva. Dok su naredni vikend proveli u Sarajevu i Mostaru gdje su se upoznali sa kulturno-istorisjkim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Svi studenti koji su učestvovali u programu iskazali su veliko zadovoljstvo cjelokupnom organizacijom i izrazili želju da ponovo posjete Banja Luku.

Tokom mjesec dana boravka u Banjoj Luci, mali su priliku da upoznaju našu kulturu i običaje, odnosno brojne specifičnosti kako u načinu života tako i u profesionalnom pristupu medicini. Najljepši dio jesu brojna nova poznanstva i prijateljstva koja su ovi studenti ostvarili tokom svog jednomjesečnog boravka u gradu na Vrbasu. Zahvaljujući dobroj organizaciji, kvalitetnim i opremljenim bolnicama, bogatom socijalnom programu i gostoprimstvu studenata, broj razmjenskih ugovora koji SaMSIC potpisuje sa stranim zemljama, raste iz godine u godinu, što je imperativ daljem trudu i radu naše organizacije. U toku razmjenske 2019/2020, trideset i pet studenata iz Banja Luke će obavljati profesionalne razmjene u stranim zemljama.