Incoming Students

Obavještenja

U saradnji sa Medicinskim fakultetom Banja Luka, UKC RS Banja Luka i Studentskim centrom “Nikola Tesla” SaMSIC je i ove godine uspješno realizovao projekat „Međunarodne razmj...

Pročitaj više

Zdravosfera 2019

Aktivnosti

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (SaMSIC) je organizovao međunarodno priznat projekat od strane IFMSA (Internacionalne federacije studenata medicine) "Zdravosfera"...

Pročitaj više