SaMSIC

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske

Incomings

O nama

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (Srpska Medical Students' International Committee – SaMSIC) je volonterska, neprofitna i nepolitička organizacija koju čine studenti medicinskog fakulteta svih smjerova i godina. Član je Međunarodne federacije studenata medicine (International Federation of Medical Students' Associations - IFMSA). Kao punopravni član, SaMSIC je osnovan u februaru 1998. godine.

Sav rad SaMSIC-a je u potpunosti podržan od strane IFMSA, kao i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Univerzitetskog kliničkog cetra Republike Srpske.

 • Radno tijelo za profesionalne razmjene – SCOPE

  Cilj SCOPE-a je da promoviše kulturalno razumijevanje i saradnju između medicinskih studenata i svih zdravtstvenih radnika širom planete. SCOPE daje studentima sansu da nauce vise o globlanom zdravstvu, da prošire svoje horizonte, da iskuse različite medicinske sisteme, da se upoznaju sa svjetskim problemima u zdravstvu. Pružamo studentima šansu da unaprijede svoje medicinsko znanje i vještine.

 • Radno tijelo za naučno-istraživačke razmjene – SCORE

  Istraživanje je primarno u razvitku medicine i bez njega polje medicine nikad ne bi dostiglo nivo na kome je sada sa trenutnim inovativnim metodama dijagnoze i tretmana. Cilj SCORE-a je ponudimo buducim ljekarima šansu da okuse istraživački rad kroz razne projekte sa iskusnim naučnicima i istraživačima.

 • Radno tijelo za javno zdravlje – SCOPH

  SCOPH spaja studente iz različitih zemalja svijeta da uče, izgrađuju svoje vještine, sarađuju, istražuju i dijele ideje koje će pomagati u očuvanju javnog zdravlja. SCOPH se bavi prevencijom, promocijom i edukacijom javnog zdravlja, sa krajnjim ciljem da se poveća svjesnost okruženja o globalnim problemima u zdravstvu , kao i unutar društva.

 • Radno tijelo za ljudska prava i mir – SCORP

  SCORP ujedinjuje studente koji žele da stvore jednakost i mir u svijetu, vjeru u internacionalnu, interkulturalnu i interpersonalnu solidarnost. Cilj SCORP-a je da motiviše student medicine da aktivno promovišu i brane ljudska prava i mir i da upoznaju ostale članove o različitim formama humanitarnog rada, a takođe i projektima, šansama i saradnji sa drugim organizacijama.

 • Radno tijelo za medicinsku edukaciju – SCOME

  SCOME treba da pomogne u oblikovanju budućih ljekara i implementiranju optimalne sredine za učenje. Cilj SCOME-a je da bude okvir unutar koga će studenti medicine širom svijeta moći da unapređuju i razvijaju sistem medicinske edukaciju.

 • Radno tijelo za reproduktivno zdravlje i HIV/AIDS – SCORA

  SCORA okuplja individue koje su posvećene promociji seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. SCORA ima cilj da gradi vještine, znanje i ideje u vezi razumijevanja seksualnog zdravlja, podizanje svjesnosti o temama u vezi sa HIV/AIDS i da smanji stigmu i diskriminaciju protiv osoba koje zive sa ovom bolešću.

Za više informacija ili ako želite da se učlanite obratite se na zvaničnu fejsbuk stranicu, instagram profil @samsic_ifmsa_banjaluka ili email samsic-bh-republic-of-srpska@ifmsa.org.